Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 do 31.januára !
13. 01. 2020

Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 do 31.januára !

Ak ste v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť, napr. kúpili, skolaudovali či zdedili, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2020.

Uvedená povinnosť sa Vás týka len ak Vám do vlastníctva pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Daň z nehnuteľností zahŕňa

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

- občania alebo firmy, ak v priebehu roku 2019:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2020 sú zapísaní ako vlastníci v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2020 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov, zmena nebytového priestoru na bytový) 

Dôležitý je teda dátum, kedy kataster vlastníctvo zapíše (dátum právoplatného povolenia vkladu).

 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia,ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe alebo v prípade zdedenia vzniká daňová povinnosť už v priebehu roka.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Priznanie k dani z nehnuteľností  podávate na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí rovnako pre občanov aj pre firmy.

Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, vyplníte len úvod a konkrétny oddiel, nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.

K daňovému priznaniu je potrebné doplniť Súhrn príloh - uvádza sa počet príloh k jednotlivým oddielom (prílohami sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, ...).

Správcom dane z nehnuteľnosti je Vaše mesto/obec, aj tam nájdete tlačivá na vyplnenie, prípadne Vám v klientskych centrách poradia.

Na stránke mesta Prešov nájdete informácie k dani z nehnuteľností na rok 2020, tiež vzory tlačív a poučenie na vyplnenie daňového priznania a telefónne kontakty pre pomoc a informácie.

 

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňové priznanie nepodávate a od správcu dane dostanete rozhodnutie o vyrubenej dani. 

 

Samotnú daň nevypočítavate, to za Vás urobí obec, mesto, resp. mestská časť.

Daň potom platíte na základe vydaného rozhodnutia, ktoré Vám obec/mesto doručí, a v ktorom obec/mesto určia aj termín jej splatnosti.

Sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí. Môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest. 

 

Takže nezabudnite,

lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2020

je do 31.01.2020.

 

Ing. Štefan Hofer, realitný maklér a majiteľ Reality Hofer

Reality Hofer
Autor: Reality Hofer

 

Volám sa Štefan Hofer a už takmer 12 rokov vám pomáham pri predaji, či kúpe nehnuteľností v regióne Prešov.

Všetko sa to začalo výpoveďou v roku 2008. Dvadsať rokov som pracoval v bankovníctve. Začínal som ako úverový pracovník, neskôr som ako regionálny riaditeľ úspešne viedol veľký tím ľudí vo viacerých bankách. Poznal som produkty bánk, procesy a práca s ľuďmi ma bavila. A zrazu som zostal bez práce. Keď som sa rozhodoval, čo budem robiť ďalej, vybral som si to, čo som robil po celý život a čo najviac ovládam - finančné poradenstvo. Vybral som si slobodu v rozhodovaní, širokú škálu produktov vo všetkých bankách a svojim klientom som tak mohol poskytnúť služby, ktoré boli najlepším riešením pre ich finančnú situáciu, nie pre plány banky. 

 

dsc_9525 Bolo to riskantné rozhodnutie, ale mal som vôľu a odhodlanie. Stal som sa expertom na hypotéky a s nimi ruka v ruke kráčalo aj poradenstvo pri kúpe nehnuteľnosti. Financovanie a kúpa bývania sa tak prirodzene spojili a svoje podnikanie som rozšíril o realitný biznis. Začínal som ako realitný maklér pre malú realitnú kanceláriu Tatranetreal, s.r.o. a vybudoval som v Prešove pre túto realitku vlastnú pobočku. Vzdelával som sa, získal som licenciu realitného makléra a bol som jedným z prvých členov Realitnej únie Slovenska. 

 

Odvtedy sa rozsah a kvalita mojich služieb aj vďaka ďalšiemu vzdelávaniu zvyšovali a prispôsobovali vašim očakávaniam a potrebám. Prácu realitného makléra som povýšil z klasického sprostredkovania predaja na poskytovanie kompletných realitných služieb, ktoré s predajom súvisia.

V roku 2013 som založil vlastnú realitnú kanceláriu a postupne vytvoril tím realitných maklérov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty – profesionalita, pochopenie, ľudský prístup a ochota pomôcť.

logo_original_450x200_vasa_realitka

 

 

Ročne sprostredkujeme predaj/prenájom cca 40 nehnuteľností. Priemerná doba predaja je 30 dní a 98% nehnuteľností sme predali za plnú požadovanú cenu.

Predpokladom poskytnutia kvalitných a odborných služieb je nielen vzdelávanie, ale aj sledovanie nových trendov a zmien v zákonoch, či komunikácia s maklérmi v zahraničí.

A všetky nové informácie chcem zdieľať aj s vami.

Často ma totiž žiadate o pomoc, či radu pri predaji, kúpe, investovaní do nehnuteľností, či riešení dedičských a stavebných konaní. A tak sa zrodil nápad vytvoriť pre vás túto Realitnú poradňu. Nájdete tu články, ktoré vám dajú odpovede na vaše otázky, či pomôžu v rozhodovaní. Či už predávate a kupujete prostredníctvom realitného makléra alebo len tak sami na vlastnú päsť.

Tieto rady odo mňa dostanete úplne zadarmo.

Rovnako aj eBook 4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti, ktorý si môžete nechať poslať mailom. Vytvorili sme ho hlavne pre tých, ktorí sa rozhodnú predávať nehnuteľnosť bez pomoci realitného makléra. Často totiž v súkromnej inzercii vidíme veľa chýb, ktoré pri samopredaji robíte, váš predaj sa potom predlžuje, znižujete cenu, stojí vás to priveľa energie, času a vystavujete sa zbytočnému riziku.

Nezriedka sa nám stalo, že nás kontaktovali práve takýto zákazníci, ktorí si predaj najprv vyskúšali sami. Bolo však pre nich náročné byť neustále kontaktovaní, odolávať požiadavkám na znižovanie ceny, tlakom realitných maklérov, ... a bez zjavného úspechu. Nie je hanba požiadať aj potom o pomoc profesionála.

Mojim cieľom je, aby predaj vašej nehnuteľnosti prebehol rýchlo, bezpečne a za plnú cenu.

 

Ak máte záujem, pozrite si aj stránku mojej realitnej kancelárie.

 

licencia_realitny_makler-001-001                     certifikat_sora 

  

Ing.  Štefan Hofer, realitný maklér a majiteľ realitnej kancelárie Reality Hofer

 

Stiahnite si zadarmo

4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov