Ako na daň z nehnuteľností za rok 2023?

Ako na daň z nehnuteľností za rok 2023?

Ak ste v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť, napr. kúpili, skolaudovali či zdedili, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ak ste tak neurobili už v priebehu roka 2022, musíte tak urobiť najneskôr do 31. 1. 2023. 

Uvedená povinnosť sa Vás týka ak Vám do vlastníctva pribudla alebo odbudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku v rozmedzí medzi 02.01.2022 a 1.1.2023 vrátane.

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

- občania alebo firmy, ak ste v čase od 02.01.2022 do 1.1.2023 vrátane:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2023 sú zapísaní ako vlastníci v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2023 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov, zmena nebytového priestoru na bytový) 

 

Dôležitý je teda dátum, kedy kataster vlastníctvo zapíše

(dátum právoplatného povolenia vkladu).

 

Skontrolujte si ho! Ak ste predali nehnuteľnosť na prelome rokov a kataster Vám zmenu vlastníctva zapíše až po 1.1.2023, daň za rok 2023 budete platiť stále vy, hoci nehnuteľnosť už nevlastníte a zmena nastane až od ďalšieho roku.

 

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia,ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe alebo v prípade zdedenia vzniká daňová povinnosť už v priebehu roka.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Priznanie k dani z nehnuteľností  podávate na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí rovnako pre občanov aj pre firmy.

Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, vyplníte len úvod a konkrétny oddiel, nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.

K daňovému priznaniu je potrebné doplniť Súhrn príloh - uvádza sa počet príloh k jednotlivým oddielom (prílohami sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, ...).

Správcom dane z nehnuteľnosti je Vaše mesto/obec.

Na webstránke mesta nájdete informácie k dani z nehnuteľností na rok 2023, tiež vzory tlačív a poučenie na vyplnenie daňového priznania a telefónne kontakty pre pomoc a informácie.

Pozrite si informácie mesta Prešov k dani z nehnuteľnosti

 

 

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňové priznanie nepodávate a od správcu dane dostanete rozhodnutie o vyrubenej dani. 

 

Samotnú daň nevypočítavate, to za Vás urobí obec, mesto, resp. mestská časť.

Daň potom platíte na základe vydaného rozhodnutia, ktoré Vám obec/mesto doručí, a v ktorom obec/mesto určia aj termín jej splatnosti.

Sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí. Môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest. 

 

Takže nezabudnite,

lehota na podanie daňového priznania

k dani z nehnuteľnosti na rok 2023 je do 31.01.2023.

 

Ing. Štefan Hofer, realitný maklér a majiteľ Reality Hofer

Štefan Hofer
Autor: Štefan Hofer

 

Volám sa Štefan Hofer a už viac ako 12 rokov vám pomáham pri predaji, či kúpe nehnuteľností v regióne Prešov. 

Začínal som v realitnej kancelárii, ktorá mala v Prešove jediného makléra a to som bol ja. Postupne som tu vybudoval malú pobočku. Mojim cieľom bolo vytvoriť modernú realitnú kanceláriu, ktorá reflektuje technologické novinky a nové prístupy pri predaji nehnuteľností, no stále zostáva ľudská, úprimná a na prvom mieste má pomoc ľuďom.

V roku 2013 som preto založil vlastnú realitnú kanceláriu, ktorá nesie moje meno. Riadim tím realitných maklérov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty – profesionalita, pochopenie, ľudský prístup a ochota pomôcť.

Pracujeme hlavne na doporučenie našich spokojných klientov, a tak sme sa stali VAŠOU RODINNOU REALITKOU.

Naša práca bola ocenená prestížnou cenou Realitná kancelária roka 2022 pre Prešovský kraj od Realitnej únie Slovenska.  

Pozrite si aj webstránku mojej RK Reality Hofer.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov