Ako podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti na rok 2022?
12. 01. 2022

Ako podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti na rok 2022?

Ak ste v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť, napr. kúpili, skolaudovali či zdedili, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ak ste tak neurobili už v priebehu roka 2021, musíte tak urobiť najneskôr do 31. 1. 2022

Uvedená povinnosť sa Vás týka ak Vám do vlastníctva pribudla alebo odbudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku v rozmedzí medzi 02.01.2021 a 1.1.2022 vrátane.

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

- občania alebo firmy, ak ste v čase od 02.01.2021 do 1.1.2022 vrátane:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2022 sú zapísaní ako vlastníci v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2022 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov, zmena nebytového priestoru na bytový) 

 

Dôležitý je teda dátum, kedy kataster vlastníctvo zapíše

(dátum právoplatného povolenia vkladu).

 

Skontrolujte si ho! Ak ste predali nehnuteľnosť na prelome rokov a kataster Vám zmenu vlastníctva zapíše až po 1.1.2022, daň za rok 2022 budete platiť stále vy, hoci nehnuteľnosť už nevlastníte a zmena nastane až od ďalšieho roku.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia,ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v dražbe alebo v prípade zdedenia vzniká daňová povinnosť už v priebehu roka.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 

Priznanie k dani z nehnuteľností  podávate na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí rovnako pre občanov aj pre firmy.

Keďže tlačivo je pre viac druhov daní, vyplníte len úvod a konkrétny oddiel, nie je teda potrebné vypĺňať všetky časti.

K daňovému priznaniu je potrebné doplniť Súhrn príloh - uvádza sa počet príloh k jednotlivým oddielom (prílohami sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, ...).

Správcom dane z nehnuteľnosti je Vaše mesto/obec.

Na webstránke mesta nájdete informácie k dani z nehnuteľností na rok 2022, tiež vzory tlačív a poučenie na vyplnenie daňového priznania a telefónne kontakty pre pomoc a informácie.

Pozrite si informácie mesta Prešov k dani z nehnuteľnosti

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 treba sledovať stránky mesta, prípadne telefonicky zistiť akým spôsobom je vo Vašom meste možné podať daňové priznanie (poštou, emailom).

Pozrite si usmernenie mesta Prešov na podanie DP počas COVID-19

 

 

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňové priznanie nepodávate a od správcu dane dostanete rozhodnutie o vyrubenej dani. 

 

Samotnú daň nevypočítavate, to za Vás urobí obec, mesto, resp. mestská časť.

Daň potom platíte na základe vydaného rozhodnutia, ktoré Vám obec/mesto doručí, a v ktorom obec/mesto určia aj termín jej splatnosti.

Sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí. Môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest. 

 

Takže nezabudnite,

lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2022

je do 31.01.2022.

 

Ing. Štefan Hofer, realitný maklér a majiteľ Reality Hofer

Reality Hofer
Autor: Reality Hofer

Realitná kancelária Reality Hofer je moderná realitná kancelária, ktorá ako jedna z prvých v Prešove začala pri predaji Vašich  nehnuteľností používať nové MODERNÉ SPÔSOBY PREDAJA a PREZENTÁCIE - videoobhliadku, homestaging, kompletné realitné služby, či realitnú poradňu pre širokú verejnosť. Pracujeme hlavne na doporučenie našich spokojných klientov, a tak sme sa stali

VAŠOU RODINNOU REALITKOU.

Volám sa Štefan Hofer a už viac ako 12 rokov vám pomáham pri predaji, či kúpe nehnuteľností v regióne Prešov. 

Viac o tom, ako som sa dostal k práci realitného makléra a k založeniu vlastnej realitnej kancelárie, si môžete prečítať v záložke

O mne

 

V roku 2013 som založil vlastnú realitnú kanceláriu, ktorá nesie moje meno. Postupne som vytvoril tím realitných maklérov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty – profesionalita, pochopenie, ľudský prístup a ochota pomôcť. 

 

Prácu realitného makléra som povýšil z klasického sprostredkovania predaja na poskytovanie kompletných realitných služieb, ktoré s predajom súvisia.

Ročne sprostredkujeme predaj/prenájom cca 40 nehnuteľností. Priemerná doba predaja je 30 dní a 99% nehnuteľností sme predali za plnú požadovanú cenu.

Často ma žiadate o pomoc, či radu pri predaji, kúpe, investovaní do nehnuteľností, či riešení dedičských a stavebných konaní. A tak sa zrodil nápad vytvoriť pre vás túto Realitnú poradňu. Nájdete tu články, ktoré vám dajú odpovede na vaše otázky, či pomôžu v rozhodovaní. Či už predávate a kupujete prostredníctvom realitného makléra alebo len tak sami na vlastnú päsť.

Tieto rady odo mňa dostanete úplne zadarmo.

Rovnako aj eBook 4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti, ktorý si môžete nechať poslať mailom. Vytvorili sme ho hlavne pre tých, ktorí sa rozhodnú predávať nehnuteľnosť bez pomoci realitného makléra. Často totiž v súkromnej inzercii vidíme veľa chýb, ktoré pri samopredaji robíte, váš predaj sa potom predlžuje, znižujete cenu, stojí vás to priveľa energie, času a vystavujete sa zbytočnému riziku.

ebook_thinpaperback_795x1003

 

Mojim cieľom je, aby predaj vašej nehnuteľnosti prebehol rýchlo, bezpečne a za plnú cenu.

 

 

Ak sa Vám páči môj spôsob práce, rád pomôžem s predajom nehnuteľnosti aj Vám.

Pozrite si aj webstránku mojej realitnej kancelárie Reality Hofer.

 

stvorec_png

 

 

 

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov