Daň z príjmu pri predaji rozostavanej stavby

Daň z príjmu pri predaji rozostavanej stavby

Predaj rozostavanej stavby môže byť trochu zložitý, najmä keď príde na daňové záležitosti. Vysvetlíme vám, ako sa na daňové účely posudzuje takýto predaj. 

Pozemok a stavbu posudzujeme samostatne

Najčastejší je predaj, keď predávate rozostavanú stavbu spolu s pozemkom. Na daňové účely však musíte posudzovať pozemok a stavbu samostatne. Preto je ideálne v kúpnej zmluve uviesť samostatne cenu za pozemok a cenu za rozostavanú stavbu. 

Je dobré pozemok a stavbu posudzovať samostatne aj preto, že ste ich nadobudli v rôznych obdobiach. Najčastejšie najprv kúpite pozemok a o rok či dva na ňom pribudne rozostavaná stavba. Preto z daňového hľadiska posudzujete samostatne moment nadobudnutia pozemku a moment nadobudnutia stavby.

Môže sa napríklad stať, že pozemok je už od dane z príjmu oslobodený, ale stavba ešte nie.

Ako posudzujeme pozemok?

Momentom nadobudnutia pozemku je jeho zápis na list vlastníctva. Teda moment kedy katastrálny úrad rozhodne a zapíše vás ako vlastníka. Následne sa zdanenie príjmu z jeho predaja alebo oslobodenie od dane posudzuje podľa jednoduchého pravidla "vlastníctva minimálne 5 rokov od zápisu do katastra". Ak pozemok vlastníte viac ako 5 rokov, je príjem z jeho predaja oslobodený. Ak pozemok vlastníte menej ako 5 rokov, príjem z jeho predaja zdaňujete.

Ako posudzujeme rozostavanú stavbu na pozemku?

Rozostavaná stavba, znamená, že stavba ešte nie je skolaudovaná, nemá pridelené súpisné číslo, ale je postavená na pozemku v rôznom stupni rozostavanosti.

Zdaňuje sa aj príjem z predaja rozostavanej stavby?

Bohužiaľ áno, záleží však na tom, či sa jedná o príjem z prevodu vlastníctva alebo príjem z predaja majetku, podľa toho, či máte rozostavanú stavbu zapísanú na liste vlastníctva alebo nie. Ide teda len o správne vykázanie v riadkoch daňového priznania, na výšku dane to nemá žiadny vplyv. Avšak má to vplyv na posúdenie prípadného oslobodenia od dane.

Predaj rozostavanej stavby evidovanej v katastri nehnuteľností

Ak je vaša rozostavaná stavba evidovaná v katastri nehnuteľností, moment nadobudnutia tejto nehnuteľnosti je zápis do katastra. Príjem z predaja takejto stavby sa zaraďuje medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, a preto tu možeme uplatniť pravidlo "5 ročného vlastníctva" pre oslobodenia od dane. Ak predáte stavbu po 5 rokoch od jej zápisu do katastra, príjem z predaja je oslobodený od dane. Ak ju však predáte skôr, príjem z predaja zdaňujete.

Predaj rozostavanej stavby, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľností

Ak vaša rozostavaná stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, príjem z jej predaja sa neposudzuje ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (vlastníctvo k stavbe ešte neexistuje, keďže stavba nebola zapísaná na liste vlastníctva).

V tomto prípade ide o príjem z predaja majetku daňovníka a zaraďuje sa medzi ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov. V daňovom priznaní sa tento príjem uvádza v riadku iné príjmy. Avšak neposudzuje sa tu 5 ročné obdobie vlastníctva pre oslobodenie od dane.

Vo všetkých prípadoch si však od príjmu môžete odpočítať výdavky, ktoré ste preukázateľne vynaložili napríklad na nákup pozemku (pri daňovej povinnosti z pozemku), na výstavbu, na nákup materiálu, stavebné práce, úroky z hypotéky, ktorú ste získali na výstavbu, ... Daň potom platíte z rozdielu medzi príjmom a výdavkami.

Nezabudnite, že okrem dane podlieha takýto príjem aj zdravotným odvodom. Celkové daňové zaťaženie tak predstavuje 19% + 15% zdravotné dovody.

 

Potrebné informácie nájdete aj na stránke Finančnej správy 

 

Napísala: Ing. Adriana Hoferová, realitný poradca Reality Hofer

Štefan Hofer
Autor: Štefan Hofer

 

Volám sa Štefan Hofer a už viac ako 12 rokov vám pomáham pri predaji, či kúpe nehnuteľností v regióne Prešov. 

Začínal som v realitnej kancelárii, ktorá mala v Prešove jediného makléra a to som bol ja. Postupne som tu vybudoval malú pobočku. Mojim cieľom bolo vytvoriť modernú realitnú kanceláriu, ktorá reflektuje technologické novinky a nové prístupy pri predaji nehnuteľností, no stále zostáva ľudská, úprimná a na prvom mieste má pomoc ľuďom.

V roku 2013 som preto založil vlastnú realitnú kanceláriu, ktorá nesie moje meno. Riadim tím realitných maklérov, ktorých spájajú rovnaké hodnoty – profesionalita, pochopenie, ľudský prístup a ochota pomôcť.

Pracujeme hlavne na doporučenie našich spokojných klientov, a tak sme sa stali VAŠOU RODINNOU REALITKOU.

Naša práca bola ocenená prestížnou cenou Realitná kancelária roka 2022 pre Prešovský kraj od Realitnej únie Slovenska.  

Pozrite si aj webstránku mojej RK Reality Hofer.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

4 kroky k úspešnému predaju nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov